Facebook
    Pinterest
    Instagram
    Twitter
    YouTube
    Google+

Kisvarda

Kisvárda powstała jako osada targowa przy drodze z Węgier na Ruś. Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pochodzi z XI wieku. Miasto przybrało na znaczeniu w XIX wieku, po regulacji rzeki Cisy i po budowie linii kolejowej. Podczas II wojny światowej hitlerowcy wymordowali niemal całą ludność żydowską, stanowiącą przed wojną 1/3 mieszkańców miasta.