Facebook
    Pinterest
    Instagram
    Twitter
    YouTube
    Google+

Kluż-Napoka

Kluż – Napoka to zabytkowe rumuńskie miasto w Transylwanii, którego początki sięgają czasów starożytnych. Znajdowała się tu niewielka tracka osada zwana Napoca, która, około II wieku n.e., została podbita i zajęta przez Rzymian. Po upadku Cesarstwa zamieszkiwane było przez ludność rzymsko – dacką aż do XII wieku, kiedy to okoliczne tereny zajęte zostały przez Węgrów. Średniowieczne dokumenty wspominają o Castrum Clus (1173), którego nazwa jest prawdopodobnie popularnym przekształceniem łacińskiego słowa clusum (zamknięty) odnoszącego się do położenia miasta pośród wzgórz.

W połowie XIII wieku Napoka została najechana i doszczętnie zniszczona przez Tatarów, jednak bardzo szybko podniosła się z gruzów i już w 1316 roku otrzymała od króla węgierskiego prawa miejskie. Klausenburg został w 1405 r. wolnym miastem królewskim. W XVI wieku Kluż został podbity przez Turków, następnie wszedł w skład imperium Habsburgów. W 1860 r. urósł do rangi stolicy Transylwanii. Po I wojnie światowej Kluż – Napoka zostało częścią Królestwa Rumunii, z wyjątkiem okresu II wojny światowej, kiedy to miasto należało do Węgier. W 1919 r. Kolozsvár zmieniono na Cluj, a w latach 70. XX w. dodano nazwę Napoca, podkreślającą związki z rzymską Dacją.
Obecnie Kluż – Napoka to miasto zamieszkiwane zarówno przez Rumunów, jak i Węgrów, a widać to poprzez szyldy sklepowe lub tabliczki z podwójnymi nazwami ulic.