Facebook
    Pinterest
    Instagram
    Twitter
    YouTube
    Google+

Szczawne

Zielona cerkiew to prawosławna Cerkiew Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy wybudowana przez Hojsana w 1889, który pochodził z Płonnej.

Czerwona cerkiew to Cerkiew pw. Michał Archanioła.